Dynasty Warriors (2021)

Dynasty Warriors (2021)

118
4.7
Roy Chow Hin-Yeung
Louis Koo, Nick Wang, Tony Yang, Han Geng, Ray Lui, Carina Lau, Guli Nazha, Lam Suet, Philip Keung, Zhang Yiqian, Justin Cheung, Eddie Cheung, Paul Chun, Wang Zhipeng, Fa Zhiyuan, Zhuang Qiqian, Dong Wenjun

Sinopse

In the turbulent late Eastern Han Dynasty. Ambitious Dong Zhuo controls the court and the commonalty, and heroes from all over the country begin to rise.