Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)

136
6.3
Oleg Trofim
Sergey Goroshko, Tikhon Zhiznevsky, Lyubov Aksyonova, Aleksey Maklakov, Alexandr Seteykin, Dmitry Chebotarev, Mikhail Evlanov, Oleg Chugunov, Anton Bogdanov, Aleksandr Kakuev, Yuri Nasonov, Mikhail Novikov, Dmitry Limanov, Vladislav Spirin, Vladimir Lysenko, Mikhail Bogdasarov, Shakhin Adygezalov, Nikita Kologrivyy, Oysel More Despaygne, Vsevolod Bykov, Konstantin Khabenskiy, Vitaliy Milonov, Vitaliy Khaev, Viktoriya Fyodorova, Roman Kotkov, Romuald Makarenko, Alexandr Klassen, Dmitry Udobnyy, Lyudmila Grigorash, Albert Vasilyev, Evgeniy Kosyrev, Anastasiya Nemolyaeva, Yuliya Parshuta, Yakov Shamshin, Alexandra Veleskevich, Daniil Steklov, Oleg Ishchenko

Sinopse

Igor Grom is a skilled policeman from St. Petersburg, known for his daring nature and uncompromising attitude towards the criminals of all kinds. Incredible strength, analytical mind and integrity – these qualities make Major Grom the perfect policeman. Working tirelessly, he always pushes through, and meets the challenges standing in the way.